आफैंले गर्न सक्ने निर्णयमा पनि राष्ट्र बैंकको मुख ताक्दै बैंक सञ्चालकहरू

विजयराज खनाल

विजयराज खनाल

काठमाडौं, असार २८