निजी लगानीलाई पनि बैंककै भर 

विजयराज खनाल

विजयराज खनाल

काठमाडौं, साउन १६