कर्जाको ब्याजदर तोक्न आधार दरको विकल्पमा कस्तो व्यवस्था मागिरहेका छन् व्यवसायीहरू?

विजयराज खनाल

विजयराज खनाल

काठमाडौं, असार ११