जो कपाल काटेरै लखपति बने

नारायण खड्का

दाङ, वैशाख ४