ठूला होटलको निर्माणमा ढिलाइ, लागत बढ्ने 
रवीन्द्र शाही काठमाडौं,असोज ८