जसले खुकुरी बनाएरै कमाए नाम र दाम

नारायण खड्का

नारायण खड्का

दाङ, असार ४