१५ शैयाको अस्पताल सञ्चालनमा
सेतोपाटी तुलसीपुर, कात्तिक १६