अर्को वर्षको सुरूसम्म चीनले आमप्रयोगका लागि कोरोनाको भ्याक्सिन ल्याइसक्ने
एजेन्सी चीन, वैशाख १३