लुतो किन हुन्छ, कसरी गर्ने उपचार? (भिडिओ)
डाक्टर रिता श्रेष्ठ वरिष्ठ चर्म तथा यौन रोग विशेषज्ञ