लाँकुरी भञ्ज्याङमा 'दि टेरेस रिसोर्ट एण्ड स्पा' सञ्चालनमा