आडम्बरी दुनियाँमा हराएको मित्रता: मितिनीको नाममा एउटा चिठी