कसैसँग केही आशा नभएपछि एक्लै बाँच्न सजिलै हुने रहेछ!