तिमी अहिले पनि छोडिसकेको लोग्नेसँग भेटघाट गरिरहेकी छौ!