जसका लागि दिनरात काम गर्छु, उसको मप्रति किन आत्मीयता छैन?