कम्युनिष्ट बजेट त होइन यो

नयाँ नारा मात्र दिने होडबाट पन्छिनु राम्रो