नब्बे दशकको नेपाली पप

किरणकृष्ण श्रेष्ठ

किरणकृष्ण श्रेष्ठ

काठमाडौं, भदौ २२