देउतालाई नै चल्न छाडे सुका, मोहोर र डबल

किरणकृष्ण श्रेष्ठ

किरणकृष्ण श्रेष्ठ

काठमाडौं, साउन २६