मरेर नर्क गए पनि तोङ्बा खान पाइयोस्
याकप कसेल काठमाडौं, मंसिर ११