कानुन पालना गराउनेहरू नै जातको मुद्दामा गम्भीर छैनन् किः राजेश हमाल
राजेश हमाल काठमाडौं, साउन १५