हवाई यात्रा सुरक्षित छ, खुलै राखौं अर्थतन्त्र चलायमान राख्न पनि हवाई यात्रा जरुरी छ