संकट बेला विदेशी मुद्रा कसरी बढाउन सकिन्छ?

डलर बढाउन बुद्ध एयरका के छन् योजना?