राष्ट्रपतिको सवारीमा प्रधानमन्त्रीलाई जति मात्रै सुरक्षा

संविधानको पालना गर्ने राष्ट्रपतिले मात्र त्यसको संरक्षण गर्न सक्छ
अमित ढकाल

अमित ढकाल

फागुन ३०