चाइनिज कपडा र इन्डियन रङमा पार्टीका झन्डा
विद्या राजपुत काठमाडौं, कात्तिक २४