रामचन्द्रको देउवालाई चिठी- तपाईंले भोगको गिनिजबुकमा नाम लेखाउनुभयो