ठेक्का प्रणालीमा रोग एकातिर अपरेशन अर्कैतिर
भानुभक्त काठमाडौं, जेठ १५