ललितपुर वडा नम्बर १६ सम्पदा संरक्षण अभियानमा, स्थानीय भन्छन्- काखापाखा भयो
शान्ति तामाङ ललितपुर, साउन २९