काठमाडौंको पुराना बस्ती मासेर अपार्टमेन्ट!

शान्ति तामाङ

काठमाडौं, भदौ ४