काठमाडौंको पुराना बस्ती मासेर अपार्टमेन्ट!
शान्ति तामाङ काठमाडौं, भदौ ४