आधा पानी खेर फालेर कसरी बेच्ने बिजुली?
भानुभक्त काठमाडौं, मंसिर ३