विनोदी र विवादित चोलेन्द्र शमशेर
शोभा शर्मा काठमाडौं, पुस १७