पोखरामा नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धी सहसचिवस्तर बैठक सुरू