गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीले लिएको इन्धनबारे छानबिन गर्न उपसमिति गठन