राष्ट्रपति ११ गते चीन जाने, सीसँगको भेटमा व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने  
भानुभक्त काठमाडौं, वैशाख २