जनप्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीले भनेः गुठी विधेयकबारे मन्त्रिपरिषदमा गम्भीर छलफल हुन्छ
बिनु सुवेदी काठमाडौं, असार २