राजा वीरेन्द्रले राजीव गान्धीलाई खबर पठाए- सिकार खेल्न गएको छु, कुरा गर्न मिल्दैन
बिनु सुवेदी काठमाडौं, असार २९