बादलको प्रस्ताव-सचिवालय सदस्य विभागमा नबसौं, माधव नेपालले भने-हुँदैन
बिनु सुवेदी काठमाडौं, साउन १३