विप्लवको निशानामा सरकारी कार्यालय
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, साउन १५