५५ वर्ष लागेसँगै ज्याक माले दिए अलिबाबाबाट राजीनामा
एजेन्सी बेङजिङ, भदौ २४