परिवर्तन र प्रणालीलाई खतरा आयो भन्ने सत्य होइनः अध्यक्ष दाहाल
सेतोपाटी काठमाडौ, असोज ५