राम मन्दिरको पक्षमा भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसला
एजेन्सी काठमाडौं, कात्तिक २३