समृद्धिका लागि पाँच आधार तय गरिएको छ- उपप्रधानमन्त्री
रासस काठमाडौँ, मंसिर २०