यी हुन् देउवाले ‘एकलौटी’ थपेका विभाग
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, पुस १२