मुख्यमन्त्री गुरुङले शिक्षामन्त्री पोखरेलको गरे आलोचना