वकिल छैन, मेरो कुरा मै भन्छु श्रीमान् भन्नुपर्ला अदालतमा: चन्द्रदेव जोशी