दुई अध्यक्षको आश्वासन र धोकाले थलिएका वामदेव
सन्जिब बगाले काठमाडौं, फागुन २०