निम्न वर्गका नागरिकलाई सांसद श्रेष्ठले भने- समस्या परे भन्नुहोला,सहयोग गर्न तयार छु