मन्त्रिपरिषदबाट नयाँ नक्सा स्वीकृतपछि विज्ञहरुसँग मन्त्रीले गरिन् छलफल, सीमामा सेना राख्न सुझाव