व्यवसायीको प्रश्न- लगानी, सोच र उत्पादन हाम्रो, स्पष्टीकरण अख्तियारलाई दिनुपर्ने?
रवीन्द्र शाही काठमाडौं, असार ९