‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध कानुन’
सविता बुढा धनगढी, साउन ३२