अब उनी पर्दा पछाडिका अर्थमन्त्री!
मनोज सत्याल काठमाडौं, भदौ ३१