प्रत्येक प्रदेशमा एक हजार क्षमताका होल्डिङ सेन्टर बनाउँदै सरकार
विवेक राई काठमाडौं, वैशाख १०